Truckutbildning

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid:

Efter överenskommelse och utifrån kursdeltagarnas aktuella behov.

Målgrupp

Alla som jobbar med eller runt truckar

Kursinnehåll

A-truckar = låglyftande truckar

B-truckar = höglyftande truckar

C-truckar = större maskiner, ex. hjullastare och teleskopare

D-truckar = drag- och terminaltruckar

MOVAB:s Truckutbildning är enligt TLP 10 och kan om kunden önskar, registreras på TYA (kostnad tillkommer)

 • Lagar och föreskrifter
 • Truckkort och körtillstånd
 • Konstruktion
 • Arbetssätt
 • Stabilitet
 • Maskinskylt
 • Belastningar
 • Underhåll och daglig tillsyn
 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Godshantering
 • Ergonomi
 • Farligt gods

 

Efter kursen

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med truck, riskbedömning, säkerhetsåtgärder, praktiskt arbete med truck, ergonomi, tillsyn och underhåll.

 

Stäng