Travers

Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran
och Telfer.I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Kran får köras endast av den som har genomgått utbildning, är minst 18 år gammal och har körtillstånd från arbetsledningen. Du ska gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du ska kunna bedöma avstånd och höjder och du ska kunna tänka i 3 dimensioner. Du ska kunna läsa och förstå svenska.

Kursledare:

Johnny Sundqvist

Kurstid:

8 timmar

Bevis

Kompentensbevis med foto utfärdas efter kursens slut.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl.

Kursinnehåll

Lagar och föreskrifter Kranarnas konstruktion Lyftredskap Riskbedömning Lastkoppling

Säkert arbete med kran Personlyft
Kollisionsrisk
Underhåll, kontroll och service

Efter kursen

Efter kursen ska deltagaren känna till risker, säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagaren ska känna till hur man säkert använder lyftanordningar och lyftredskap.

 

Stäng