ADMINISTRATION FÖRSÄLJNING FALKÖPING FÖRSÄLJNING GÖTENE UTHYRNING & SERVICE LOGISTIK - CHAUFFÖR Utbildning FÖRSÄLJNING SKÖVDE

ADMINISTRATION

Christer Johansson

VD

070-843 44 54

christer@movab.eu

Peder Strandh

KAM / Försäljningschef

0761-39 33 66

peder@movab.eu

Per Adamsson

Ekonomiansvarig

0722-25 45 36

per@movab.eu

Joakim Strandh

Central Inköpschef / Platschef

0722-25 45 91

joakim@movab.eu

Annelie Hultström

Leveransbevakning/Inköpssamordnare

0511-34 45 57

annelie@movab.eu

Monica Carlsson

Administration

0722-254521

monica@movab.eu

Mirette Hermansson

Ekonomi

0511-34 45 50

mirette@movab.eu

Ann Eliasson

Leveransbevakning/Inköpssamordnare

0722-25 44 02

ann@movab.eu

FÖRSÄLJNING FALKÖPING

Fredrik Rydberg

Butikschef Falköping/Säljare

0722-25 45 62

fredrik@movab.eu

Stefan Magnusson

Innesäljare

070-658 72 22

stefan@movab.eu

Niclas Rundqvist

Butikssäljare / Gas

0722-25 45 44

niclas@movab.eu

ELIN SANDÉN

Butikssäljare

0722-25 44 39

elin@movab.eu

FÖRSÄLJNING GÖTENE

Dennis Böröy

Butiksansvarig

0722-25 45 13

dennis@movab.eu

Kurt Böröy

Butikssäljare

0722-25 45 07

Säljare

Linus Andersson

Marknadsföring / Utesäljare

0722-25 45 58

linus@movab.eu

Oscar Franzén

Lagerservice

0722-25 44 50

oscar@movab.eu

Oskar Gustafsson

Utesäljare

0722-25 45 15

oskar@movab.eu

Sören Sivertson

Innesäljare

0722-25 45 56

soren@movab.eu

UTHYRNING & SERVICE

Emil Sandblom

Uthyrning/Säljare

0705-85 94 48

emil@movab.eu

Sven-Olof Bly

Uthyrning

0722-25 40 55

sob@movab.eu

Ingemar Jonsson

Maskinservice

070-570 87 88

ingemar@movab.eu

Henrik Karlsson

Svetsservice

0709-504 054

henrik@movab.eu

LOGISTIK - CHAUFFÖR

Oscar Franzén

Lagerservice

0722-25 44 50

oscar@movab.eu

Mikael Hjelm

Transport

0722-25 45 60

mikael@movab.eu

Philip Bergström

Godsmottagning

0722-254455|

philip@movab.eu

Magnus Hagstedt

Godsmottagning

0722-25 45 24

magnus@movab.eu

Filip Molin

Chaufför

0722-25 45 60

filip.molin@movab.eu

Anders Lindberg

Lager / Gas

0722-25 45 11

anders@movab.eu

Utbildning

Peder Strandh

KAM / Försäljningschef

0761-39 33 66

peder@movab.eu

Nicklas Lidholm

Utbildare

0706-716387

nicklas.lidholm@movab.eu

FÖRSÄLJNING SKÖVDE

Christer Borg

Butikschef Skövde / Säljare

0738-24 43 13

cb@movab.eu

Jan-Erik Eriksson

Innesäljare

0722-450029

jan-erik@movab.eu

Sven Fredén

Utesäljare

0722-25 45 47

sven@movab.eu

Theo Carlström

Utesäljare

0722-25 44 10

theo@movab.eu

Reino Gibson

Utesäljare

072-3082545

reino@movab.eu

Stäng