Säkra lyft

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver 24–25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyft området, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.”

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 4 timmar

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler, arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter
  • Planera lyft, riskbedömning, säkerhet
  • Tillfälliga personlyft
  • Val av lyftredskap
  • Kontroller och besiktning

 

Efter kursen

Efter kursen skall deltagarna känna till riskerna vid lyft och hur man lyfter på ett säkert sätt.

De skall även känna till lagar och regler , föreskrifter samt rekommendationer.

Stäng