Ställningsbyggnation fortsättning / repetition

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (<2m), Allmän utbildning (2–9 m).

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 8 timmar

Målgrupp

Kursen vänder sig till er som har erfarenhet av montering, förändring och demontering av ställning med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.

Kursinnehåll

Genomgång av lagar och regler Val av ställning
Ställningstyper
Ställningens delar Riskbedömning

Säkerhet runt ställningen
Personligt fallskydd
Planering av arbetet
Plan för uppförande
Användning och nedmontering av ställning Förankring av ställningen

Väderskydd
Praktisk övning: Uppbyggnad och nedmontering av ställning
Praktisk övning: Personligt fallskydd

Efter kursen

Eleven ska känna till Arbetsmiljöverkets före- skrifter för ställningsbyggnation upp till nio meter. Eleven ska känna till rekommenderade och föreskrivna säkerhetsåtgärder. Eleven ska känna till material, märkning, och hantering av ställ- ningskomponenter. Eleven ska känna till kontroll och dokumentationskrav. Eleven ska ha tillämpat dessa kunskaper i praktiken.

 

Stäng