Mobila Arbetsplattformar/Skylift

Enligt Arbetsmiljölagen 2006:4 skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder
en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. Läs mer på AFS 2006:6.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 4 timmar teori och 4 timmar praktik

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som är användare av liftar, samt arbetsledare och skyddsombud.

Kursinnehåll

Utbildningen följer LLP

Lagar och regler, arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter

Olika lifttyper

Liftens uppbyggnad

Underhåll, daglig tillsyn och besiktningsregler

Arbetssätt och handhavande

Säkerhet, arbetsplatsens utformning, påkörningsskydd, fallskydd

Efter kursen

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljö- verkets bestämmelser vid arbete med mobila arbetsplattformar. Eleven skall också känna till vilka risker som finns vid manövrering av liftar.

Stäng