BAM-Bättre arbetsmiljö Grund

Utbildningen behandlar regler och styrsystem för det Systematiska Arbetsmiljö Arbetet.
Ansvarsförhållanden och Samarbete.
Skyddsombudens uppdrag.
8 timmar
Kursledare: Johnny Sundquist

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst till dig som medverkar aktivt i det Systematiska ”Arbetsmiljö Arbetet”. Arbetsledning, arbetsplatsombud/skyddsombud, skyddsingenjörer, HR ansvariga m.fl.
Vi går igenom:
Arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöverkets Författningssamling-AFS.
AFS 2001:1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ledningens ansvar.
Delegation av arbetsmiljöansvaret.
Arbetsmiljöpolicy/arbetsmiljöplan.
Samarbetet mellan de olika personalkategorierna.
Skyddsombudens uppdrag.
Skyddsrond.
Praktisk övning ”Arbetsmiljöguide”
Dokumentation och uppföljning.

Stäng