ANSVAR

Utbildningen behandlar regler och säkerhetsfrågor för arbete med Truck, Arbetsplattformar och Kran på arbetsplatsen.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 4 timmar

Målgrupp:
Arbetsledare, skyddsombud, BAS P och BAS U, m.fl.
-Kursen vänder sig särskilt till dig som på olika sätt är involverad i arbeten med Truck, Plattformar och Kran som t.ex. arbetsledare. Användare/operatörer går separata och specifikt inriktade utbildningar.
Kursinnehåll:
AFS 2001:1 Arbetsmiljölagen,
Arbetsmiljöverkets författningssamling,
Körtillstånd,
Riskbedömning,
AFS 2006:5 Regler för arbete med truck,
Säkert arbete med truck,
AFS 2006:6 Regler för arbete med Bomlift och saxlift,
Säkert arbete med bomlift och saxlift,
AFS 2006:6 Regler för arbete med kran och lyft,
Säkert arbete med kran och lyft.
Efter kursen ska deltagarna känna till risker och riskbedömning, Arbetsmiljöverkets lagar och regler för arbetet och dessa ska tillämpas i praktiken.

 

Stäng